Murmuris Comunicació
1 m. [LC] Remor suau, confusa, que fa l’aigua corrent, les fulles mogudes pel vent, una multitud que conversa, que diu oracions, etc.
2 m. [MD] Soroll greu i suau que se sent en alguns llocs del cos per auscultació.