En l’àmbit de presentació de programes de televisió, al 2018 la Marta Pérez i Verge va formar part de l’equip de producció i presentació del programa “Horari d’Estiu” de la Xarxa de Comunicació Local.

 

Alguns exemples de programes: